Naše specijalnosti

Magento web programiranje

Ova usluga obuhvata dizajniranje i razvoj prilagođenih Magento e-trgovinskih sajtova koji zadovoljavaju jedinstvene potrebe vaših klijenata. To može uključivati funkcionalnosti kao što su prilagođeni katalozi proizvoda, korpe za kupovinu i procesi naplate, kao i integracije sa sistemima trećih strana i platnim gateway-ima. Krajnji rezultat je sajt koji pruža optimalno korisničko iskustvo, zadovoljava poslovne zahteve i povećava prodaju.


Razvoj prilagođenih tema: Ova usluga razvoja e-trgovinskih sajtova zasnovanih na Magento platformi podrazumeva kreiranje prilagođenih tema za sajtove vaših klijenata koje su prilagođene njihovim specifičnim potrebama i brendu. To može uključivati prilagođene dizajn elemente, jedinstvene izglede i prilagođene funkcionalnosti koje razlikuju sajt od drugih.

Teme prilagođene za mobilne uređaje sa responsivnim dizajnom: Ova usluga obuhvata kreiranje tema koje su optimizovane za desktop i mobilne uređaje kako bi se obezbedilo optimalno korisničko iskustvo na bilo kom uređaju i veličini ekrana, što poboljšava angažovanje korisnika i stopu konverzije.

Konverzija PSD u Magento: Ova usluga obuhvata konverzija PSD fajlova koje klijent obezbedi u potpuno funkcionalne Magento sajtove, kako bi se osiguralo da konačni sajt odgovara specifikacijama dizajna klijenta i pruža potrebne funkcionalnosti.


Ove komponente zajedno pružaju sveobuhvatno rešenje za razvoj e-trgovinskih sajtova zasnovanih na Magento platformi, koje omogućava prilagođavanje sajtova potrebama vaših klijenata, optimizaciju funkcionalnosti i korisničkog iskustva, kao i izgradnju sajtova koji su prilagođeni korisniku.

Razvoj poslovnih aplikacija

Ova usluga obuhvata razvoj prilagođenih aplikacija koje zadovoljavaju specifične potrebe poslovanja vaših klijenata. Ove aplikacije mogu biti web-based ili specifične za određene platforme kao što su iOS ili Android, a koriste se za automatizaciju procesa, upravljanje podacima i unapređenje efikasnosti poslovanja.


Prilagođena ERP/CRM rešenja: Ova usluga je deo usluge razvoja poslovnih aplikacija i podrazumevaju dizajniranje i razvoj prilagođenih ERP i CRM rešenja za klijente. Ova rešenja su prilagođena specifičnim poslovnim potrebama, poboljšavaju produktivnost i pojednostavljuju procese.

Integracija sa eksternim ERP/CRM/PIM rešenjima: Ova usluga podrazumeva integraciju prilagođenog ERP/CRM rešenja sa drugim spoljnim sistemima, kao što su SAP OCI, OroCRM i Akeneo. Ovo obezbeđuje brzu razmenu podataka i pruža klijentima potpuno integrisano rešenje koje odgovara njihovim potrebama.


Zajedno, ove komponente čine uslugu Razvoja poslovnih aplikacija i pružaju klijentima prilagođena, integrisana i efikasna poslovna rešenja koja pokreću rast i uspeh.

Hosting

Ova usluga podrazumeva obezbeđivanje bezbednog i pouzdanog hostinga za web stranice i aplikacije vaših klijenata. Ovo može uključivati upravljanje serverom, rezervne kopije web sajtova i podršku 24/7. Cilj je da se obezbedi da su web lokacije i aplikacije uvek dostupne, da se brzo učitavaju i da su bezbedne.


Optimizovani serveri: Ova komponenta usluge hostinga podrazumeva obezbeđivanje klijentima optimizovane servere koji su posebno konfigurisani za pokretanje Magento web sajtova. Ovo osigurava da web sajtovi rade dobro i da su brzi, bezbedni i pouzdani.

Hosting sa potpunom podrškom i održavanjem: Ova komponenta obuhvata pružanje klijentima potpunu podršku i održavanje hosting usluga. uključujući redovno održavanje servera, ažuriranje softvera i tehničku podršku. To omogućava klijentima da se fokusiraju na svoj posao, dok se hosting brine o svim tehničkim aspektima njihovog sajta.

Nadgledanje servera i pravljenje rezervnih kopija: Ova komponenta podrazumeva neprekidno praćenje servera kako bi se osiguralo da oni optimalno funkcionišu, kao i redovno kreiranje rezervnih kopija kako bi se osiguralo da su podaci klijenata bezbedni i zaštićeni.


Zajedno, ove komponente čine Hosting uslugu i pružaju klijentima optimizovane, upravljane i bezbedne hosting usluge koje obezbeđuju dobre performanse njihovih web sajtova i zaštitu podataka.

Optimizacija

Ova usluga podrazumeva optimizaciju web sajtova i aplikacija za poboljšane performanse, brzine i korisničko iskustvo. To može uključivati tehnike poput optimizacije koda, kompresije slika i optimizacije baze podataka. Rezultat je web sajt ili aplikacija koja brzo i lepo radi i pruža ugodno korisničko iskustvo.


Podešavanje performansi za Magento: Ovaj deo usluge Optimizacija uključuje podešavanje Magento instalacije kako bi se osiguralo da radi optimalno i pruža najbolje moguće korisničko iskustvo. To uključuje optimizaciju konfiguracija servera, strategija keširanja i PHP akceleratora poput Redis, OPcache i APC.

Provera instalacije i čišćenje sistema za Magento: Ovaj deo uključuje detaljan pregled Magento instalacije i čišćenje nepotrebnog ili zastarelog koda, modula i ekstenzija. To osigurava da je instalacija optimizovana za dobre performanse, da je sigurna i efikasna.


Zajedno, ovi delovi čine uslugu Optimizacija i pružaju klijentima optimizovanu i efikasnu Magento instalaciju koja se brzo izvršava i pruža optimalno korisničko iskustvo.

UX/UI dizajn

Ova usluga podrazumeva dizajniranje i kreiranje korisničkih interfejsa za web sajtove i aplikacije. Ovo može uključivati dizajniranje intuitivne navigacije, vizuelno privlačnih izgleda i doslednog brendiranja. Cilj je da se obezbedi besprekorno korisničko iskustvo i poboljšaju stope angažovanja i konverzije.


Izrada wireframe-a i prototipova: Ovaj deo usluge UX/UI dizajna podrazumeva kreiranje wireframe-a i prototipova korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog doživljaja (UX) web sajta ili mobilne aplikacije. Ovo pomaže klijentima da vizuelizuju konačni proizvod i da naprave bilo kakve neophodne izmene pre konačnog dizajna.

Istraživanje korisnika: Ovaj deo podrazumeva istraživanje ciljne publike i njihovih potreba, ponašanja i preferencija. Ovo pomaže u procesu dizajniranja i osigurava da konačni proizvod ispunjava potrebe svojih korisnika.

Usluge dizajna UX i UI za web i mobilne aplikacije: Ovaj deo podrazumeva dizajniranje korisničkog interfejsa i korisničkog doživljaja web i mobilnih aplikacija, obezbeđujući da su laki za korišćenje, intuitivni i vizuelno atraktivni.


Ove komponente zajedno čine uslugu UX/UI dizajna i pružaju klijentima sveobuhvatan i korisnički orijentisan proces dizajniranja koji rezultira vizuelno atraktivnom i lakom za korišćenje web stranicom ili mobilnom aplikacijom.

SEO

Ova usluga podrazumeva optimizaciju web stranica i aplikacija za pretraživače, kao što je Google. To može uključivati tehnike kao što su istraživanje ključnih reči, optimizacija sadržaja i izgradnja linkova. Cilj je poboljšati rangiranje na pretraživačima i privući više organskog saobraćaja na web stranicu ili aplikaciju.


SEO provera i podešavanje web stranica: Ova komponenta SEO usluge podrazumeva detaljnu analizu web stranice kako bi se identifikovali tehnički i sadržajni problemi vezani za SEO. Na osnovu nalaza, daju se preporuke za poboljšanje SEO web stranice, uključujući podešavanje i optimizaciju važnih SEO elemenata kao što su meta oznake, zaglavlja i ključne reči.

E-trgovinski analitički servisi: Ova komponenta podrazumeva podešavanje i praćenje e-trgovinskih analitika kako bi se pratila performansa web stranice. To uključuje praćenje saobraćaja na web stranici, stope konverzije i druge važne metrike koje pomažu u informisanju i optimizaciji marketinških strategija.

Postavljanje i upravljanje prisustvom na društvenim mrežama: Ova komponenta podrazumeva podešavanje i upravljanje brenda na društvenim mrežama. To uključuje kreiranje profila na društvenim mrežama, upravljanje kampanjama na društvenim mrežama i angažovanje sa pratiocima kako bi se izgradio svest o brendu i privukao saobraćaj na web stranici.


Zajedno, ove komponente čine SEO uslugu i pružaju klijentima sveobuhvatno SEO rešenje koje pomaže u poboljšanju vidljivosti web stranice na pretraživačima, performansi e-trgovine i prisustva na društvenim mrežama.

© 2023. Betech d.o.o.